THÔNG BÁO: Cập nhật phiên bản mới cho đầu karaoke Hanet

Cập nhật phần mềm Hanet mới nhất

THÔNG BÁO: Cập nhật phiên bản mới cho đầu karaoke Hanet

THÔNG BÁO CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHO ĐẦU KARAOKE HANET

Cập nhật phần mềm mới nhất cho Hanet karaoke
Cập nhật phần mềm mới nhất cho Hanet karaoke

Cty Phan Nguyễn Audio thông báo đến quý khách hàng cập nhật phần mềm mới nhất cho đầu karaoke Hanet PlayX Pro, Hanet BeatX ProTablet Hanet Smartlist.

? Bản cập nhật phiên bản HANET PLAYX PRO 2.0.9.9.3 cập nhật ngày 06/11/2021:

– Cập nhật xử lý lỗi phát và tìm kiếm SoundCloud

– Cập nhật Youtube Tháng 10

? Bản cập nhật HANET BEATX PRO 2.1.7.2 cập nhật ngày 06/11/2021:

– Cập nhật xử lý lỗi phát và tìm kiếm SoundCloud

– Cập nhật Youtube Tháng 10

? Bản cập nhật HANET TABLET SMARTLIST 2.2.3.2 – 06/11/2021

– Cập nhật hiển thị UI cho các phiên bản YouTube.

– Cập nhật tìm kiếm bài hát trên SoundCloud

? Hướng dẫn cập nhật:

1. Cập nhật online trực tiếp từ mục cài đặt của TAB (Tab -> Cập nhật phần mềm; Box -> Cập nhật phần mềm cho Playx/Beatx). Xem chi tiết

2. Hoặc cắm chuột máy tính và đầu Hanet -> Cài đặt -> Cập nhật phần mềm

3. Màn hình chân đứng tải thủ công bản TAB 2.2.3.2 tại https://sum.vn/hanetpro

? Hoặc liên hệ hotline Cty PHAN NGUYỄN AUDIO: 1900.0075 để được hướng dẫn chi tiết. XIN CẢM ƠN!!!


0

Your Cart