Switch Box Audio

Switch Box Audiothiết bị âm thanh dùng để chuyển đổi các thiết bị âm thanh với nhau trong một hệ thống gồm nhiều đầu phát, loa hay amply. Và có thể dùng để so sánh, kết hợp âm thanh, hình ảnh giữa chúng.

0

Your Cart