Thông báo đổi thiết bị Hanet PlayX Pro 2

Chương trình đổi thiết bị cũ sang HANET PLAYX PRO 2

​ Phan Nguyễn Audio thông báo: Cty 𝗛𝗔𝗡𝗘𝗧 ra mắt bộ sản phẩm 𝐇𝐀𝐍𝐄𝐓 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐗 𝐏𝐫𝐨 𝟮 vào cuối tháng 8/2022. 𝐇𝐀𝐍𝐄𝐓 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐗 𝐏𝐫𝐨 𝟮 là sản phẩm Karaoke thế hệ mới nhất, với chip xử lý âm thanh chuyên dụng cho ra âm thanh chất lượng cao khi phát nhạc từ 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞, 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝𝐜𝐥𝐨𝐮𝐝. Phần cứng của 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐗 𝐏𝐫𝐨 𝟮 có cấu hình mạnh gấp bốn lần thế hệ 1, có thể xử lý đồng thời nhiều tác vụ và vẫn [...]

0

Your Cart

1900.0075