Product Tag - đầu okara m10i

 • Sale
  Đầu karaoke OKARA M15i 6TB màn hình cảm ứng 21 inch new 2024Đầu karaoke OKARA M15i 4TB new 2024
  Bộ đầu karaoke OKARA M15i + Màn chân đứng 21′ + ổ cứng 4TB
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA M15 dung lượng 4TB có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Màn hình cảm ứng chân đứng 21 inch siêu nhạy, hiển thị rõ đẹp
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  • Hình ảnh 4K sắc nét.
  • BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 tháng. Liên hệ: 0988.235.713
  21.500.000 23.100.000 
 • Sale
  Đầu karaoke OKARA M15i 6TB màn hình cảm ứng 21 inch new 2024Đầu karaoke OKARA M15i 4TB new 2024
  Bộ đầu karaoke OKARA M15i + Màn chân đứng 21′ + ổ cứng 6TB
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA M15 dung lượng 6TB có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  • Model mới nhất 2024, bảo hành chính hãng 12 tháng.
  • Liên hệ ngay: 0988.235.713
  21.500.000 23.100.000 
 • Sale
  Đầu karaoke OKARA M15i new 2024Đầu karaoke OKARA M15i new 2024
  Đầu karaoke OKARA M15i ổ cứng 6TB – new 2024
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA M15i 4K HDD 4TB mới nhất 2024
  • Có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng. Liên hệ ngay: 0988.235.713
  10.300.000 14.500.000 
 • Sale
  Đầu karaoke OKARA M15i new 2024Đầu karaoke OKARA M15i new 2024
  Đầu karaoke OKARA M15i ổ cứng 4TB – new 2024
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA M15i 4K HDD 4TB mới nhất 2024
  • Có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  • Model mới nhất 2024, bảo hành chính hãng 12 tháng.
  • Liên hệ ngay: 0988.235.713
  10.300.000 14.500.000 
 • Sale
  Đầu karaoke OKARA M15i new 2024Đầu karaoke OKARA M15i new 2024
  Đầu karaoke OKARA M15i ổ cứng 3TB – new 2024
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA M15i 4K HDD 4TB mới nhất 2024
  • Có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.B
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
  • Liên hệ ngay: 0988.235.713
  10.300.000 14.500.000 
 • Sale
  Đầu karaoke OKARA M15i new 2024Đầu karaoke OKARA M15i new 2024
  Đầu karaoke OKARA M15i không HDD – new 2024
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA M15i 4K không ổ cứng mới nhất 2024
  • Có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
  • Liên hệ ngay: 0988.235.713
  10.300.000 14.500.000 
 • Sale
  Đầu liền màn karaoke Okara H20AĐầu liền màn karaoke Okara H20A
  Đầu liền màn karaoke OKARA H20A ổ cứng 6TB
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA H20A dung lượng 6TB có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  18.300.000 19.900.000 
 • Sale
  Đầu liền màn karaoke Okara H20AĐầu liền màn karaoke Okara H20A
  Đầu liền màn karaoke OKARA H20A ổ cứng 4TB
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA H20A dung lượng 4TB có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  18.300.000 19.900.000 
 • Sale
  Bộ đầu karaoke OKARA M20 HDD 4TB Màn chân đứng 21"Đầu karaoke Okara M15
  Bộ đầu karaoke OKARA M20 + Màn chân đứng 21′ + ổ cứng 6TB
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA M20 dung lượng 6TB có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  23.100.000 24.900.000 
 • Sale
  Bộ đầu karaoke OKARA M20 HDD 4TB Màn chân đứng 21"Đầu karaoke Okara M15
  Bộ đầu karaoke OKARA M20 + Màn chân đứng 21′ + ổ cứng 4TB
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA M20 dung lượng 4TB có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  23.100.000 24.900.000 
 • Sale
  Bộ đầu karaoke OKARA M15 HDD 4TB Màn chân đứng 21"Đầu karaoke Okara M15
  Bộ đầu karaoke OKARA M15 + Màn chân đứng 21′ + ổ cứng 6TB
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA M15 dung lượng 6TB có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  21.500.000 23.100.000 
 • Sale
  Bộ đầu karaoke OKARA M15 HDD 4TB Màn chân đứng 21"Đầu karaoke Okara M15
  Bộ đầu karaoke OKARA M15 + Màn chân đứng 21′ + ổ cứng 4TB
  0 out of 5
  • Đầu karaoke OKARA M15 dung lượng 4TB có chức năng thu âm đầu tiên tại Việt Nam
  • Nhạc Online ổn định nhất cho quán kinh doanh.
  • Thu âm và nhận file online dễ dàng.
  • Kho nhạc khổng lồ, chất lượng cao.
  • Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, thao tác.
  21.500.000 23.100.000 
0

Your Cart