Tag - thiết bị tiền khuếch đại

Thiết bị tiền khuêch đại

Tìm hiểu các thiết bị tiền khuếch đại (pre-ampli).

Tìm hiểu các thiết bị tiền khuếch đại (pre-ampli) Mixer : Các thiết bị như microphone hay nhạc cụ đều có tín hịêu rất nhỏ, khoảng –40 dB đến –20 dB. Bởi thế, chúng cần phải khuếch đại lên một điện thế chuẩn để có thể chỉnh sửa lại một cách dễ dàng. Nhiệm vụ này là của Mixing console (bàn điều khiển âm thanh - Mixer). Mixer có thể có từ 4 đến 64 ngõ vào (input) hay còn gọi [...]

0

Your Cart