Tag - phần mềm beatx pro

Hướng dẫn cập nhật Hanet PlayX Pro mới nhất.

???THÔNG BÁO UPDATE PHẦN MỀM MỚI XỬ LÝ LỖI YOUTUBE???

Phan Nguyễn Audio xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng đầu karaoke Hanet PlayX Pro - Hanet BeatX Pro cập nhật phiên bản phần mềm Hanet mới nhất cho thiết bị. Sáng 15/04/2022, Google Update thuật toán cho Youtube, nên phát sinh lỗi trên thiết bị Hanet karaoke. Phan Nguyễn Audio thông báo phát hành phần mềm Hanet phiên bản: PLAYX PRO 2.1.3.0 cập nhật ngày 17/04/2022BEATX PRO 2.1.9.4 cập nhật ngày 17/04/2022SMARTLIST 2.2.5.6 cập nhật ngày 02/04/2022 >>>> Cập nhật xử lý lỗi phát [...]

0

Your Cart