Tag - đầu hanet hư cổng mạng

Hướng dẫn xử lý đầu Hanet khi cổng mạng không sáng đèn

Hướng dẫn xử lý đầu Hanet khi không có mạng Internet.

Cty Phan Nguyễn Audio hướng dẫn quý khách bật cổng mạng khi đầu Hanet bị tắt Khi quý khách sử dụng đầu Hanet PlayX Pro, nếu quý khách không tìm được Youtube - SoundCloud, hoặc nhạc thiết bị (khi sử dụng NAS - Máy chủ trung tâm) thì chắc chắn đầu Hanet không có mạng. Có 2 nguyên nhân gây ra tình trạng đó: Hệ thống mạng của mạng bị lỗi Cổng mạng của đầu Hanet bị tắt Cty Phan Nguyễn Audio hướng [...]

0

Your Cart