Tag - cập nhật đầu karaoke hanet

Cập nhật phần mềm mới cho Hanet Karaoke

THÔNG BÁO CẬP NHẬT PHẦN MỀM HANET KARAOKE 06/2023

Cty Phan Nguyễn Audio xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng đầu karaoke Hanet PlayX Pro - đầu karaoke Hanet PlayX Pro 2 cập nhật phần mềm Hanet phiên bản mới nhất cho thiết bị. Google Update thuật toán cho Youtube tháng 06/2024, nên phát sinh lỗi một số bài hát không có tiếng, hát bị đứng giựt, thoát bài khi đang phát trên thiết bị Hanet karaoke. HANET Thông báo phát hành phần mềm bản PLAYX PRO 2.1.8.6 cập nhật ngày [...]

0

Your Cart