Tag - cập nhật apk hanet

Cập nhật phần mềm mới cho Hanet Karaoke

THÔNG BÁO CẬP NHẬT PHẦN MỀM HANET KARAOKE 04/2023

Cty Phan Nguyễn Audio xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng đầu karaoke Hanet PlayX Pro - Hanet BeatX Pro - Tablet Hanet Smartlist cập nhật phần mềm Hanet phiên bản mới nhất cho thiết bị. Google Update thuật toán cho Youtube, nên phát sinh lỗi một số bài hát không có tiếng, hát bị đứng giựt, thoát bài khi đang phát trên thiết bị Hanet karaoke. Google Update thuật toán cho Youtube tháng 04/2024, nên phát sinh lỗi một số [...]

0

Your Cart