Chính sách bảo mật thông tin

I. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

  1. Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm.
  2. Giải đáp thắc mắc khách hàng.
  3. Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất của chúng tôi.
  4. Xem xét và nâng cấp nội dung sản phẩm.
  5. Thực hiện các hoạt động quảng bá, CTKM liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ.

II. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

  1. Chúng tôi có thể thu thập thông tin số điện thoại, email, địa chỉ lưu trú, cmnd,…
  2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số liên kết (links) quý khách click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Phan Nguyễn AUDIO. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web quý khách sử dụng, bao gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy xuất đến.
  3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

III. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi quý khách gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Phan Nguyễn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng dưới mọi hình thức.


0

Your Cart